download app g-pay

Chính sách bảo mật của Gpay

Chính sách bảo mật của Gpay nhằm giúp quý khách hiểu Gpay thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách. Tại sao Gpay thu thập và Gpay làm gì với dữ liệu đó.

I. GIỚI THIỆU

Chính sách bảo mật của Gpay nhằm giúp quý khách hiểu Gpay thu thập những  dữ liệu gì liên quan tới Quý khách. Tại sao Gpay thu thập và Gpay làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng sử dụng Gpay và chia sẻ thông tin với Gpay, vì vậy Gpay cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho Quý khách.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Chính sách này áp dụng với mọi người dùng dịch vụ của Gpay, bao gồm:

- Những người sử dụng ứng dụng Gpay, trang web Gpay hoặc các ứng dụng và trang web của các bên thứ ba có sử dụng API của Gpay.

- Những người liên hệ với Gpay hay nói cách khác là gửi thông tin đến Gpay qua tổng đài, ứng dụng, trang web, tài khoản mạng xã hội và các kênh khác của Gpay.

III. THÔNG TIN GPAY THU THẬP

Gpay thu thập các loại thông tin sau đây:

- Thông tin mà Quý khách cung cấp cho Gpay khi tạo tài khoản trên ứng dụng Gpay.

- Thông tin được tạo ra khi Quý khách sử dụng các dịch vụ của Gpay, như: vị trí, thông tin thiết bị và lịch sử giao dịch.

- Thông tin từ các nguồn khác, như các đối tác của Gpay và các bên thứ ba sử dụng API của Gpay.

- Thông tin khác mà Gpay cần nhằm thực hiện nghĩa vụ pháp lý.

IV. CÁCH GPAY SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA QUÝ KHÁCH

Gpay sử dụng thông tin thu thập được vào việc:

- Để cung cấp các dịch vụ và tính năng cho Quý khách.

- Để tăng cường bảo mật cho tài khoản và giao dịch Quý khách.

- Để hỗ trợ Quý khách khi Quý khách có yêu cầu.

- Để nghiên cứu và phát triển.

- Để cung cấp các chương trình khuyến mại hoặc các cuộc thi.

- Phục vụ các mục đích liên quan đến các thủ tục pháp lý.

- Gpay không chia sẻ thông tin cá nhân của Quý khách với bất kỳ bên thứ ba nào cho các mục đích thương mại nằm ngoài các mục đích trên.

V. CHIA SẺ VÀ TIẾT LỘ THÔNG TIN

Một số dịch vụ và tính năng của Gpay yêu cầu chúng tôi phải chia sẻ thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu của Quý khách. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin của Quý khách với các công ty liên kết, các đối tác doanh nghiệp của chúng tôi, với công chúng khi Quý khách gửi nội dung lên diễn đàn công cộng, hoặc vì các lý do pháp lý hay trong trường hợp có tranh chấp. Gpay sẽ không cho thuê hoặc bán thông tin của Quý khách cho bên thứ ba mà không có sự chấp thuận của Quý khách, theo đúng Quy Định Pháp Luật. Ngoại trừ các trường hợp như được nêu trong Chính sách này.

VI. CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA CHÚNG TÔI

Gpay có thể sửa đổi hoặc cập nhật Chính sách bảo mật này. Nếu có những thay đổi lớn, Gpay sẽ thông báo cho bạn qua ứng dụng Gpay hoặc email. Trong phạm vi được pháp luật hiện hành cho phép, việc Quý khách tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Gpay đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý với các nội dung cập nhật của chính sách này.

3 điểm (149 bình chọn)

Bài viết khác


DMCA.com Protection Status