Nạp điện thoại
Nạp điện thoại dễ dàng của mọi nhà mạng với các mức thẻ khác nhau ngay trên ứng dụng Gpay
download app g-pay download app g-pay download app g-pay
nạp điện thoại
Hướng dẫn nạp điện thoại bằng Gpay
 
01
Chọn tính năng nạp thẻ điện thoại
Chọn tính năng nạp thẻ điện thoại trên app của Gpay
 
02
Nhập SĐT và chọn mệnh giá thẻ điện thoại
Chọn nhà mạng, mệnh giá thẻ điện thoại, nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch
 
03
Giao dịch thành công
Hoàn tất giao dịch
Đối tác của Gpay