download app g-pay

Chính sách bảo mật GPay

Chính sách Quyền riêng tư của Gpay nhằm giúp Quý khách hiểu Gpay thu thập dữ liệu gì liên quan tới Quý khách, tại sao Gpay thu thập và Gpay làm gì với dữ liệu đó. Quý khách đã tin tưởng sử dụng Gpay và chia sẻ thông tin với Gpay, nên Gpay cam kết chỉ sử dụng thông tin của Quý khách để tạo ra các dịch vụ tốt hơn cho Quý khách.

Chính sách bảo mật là chính sách mô tả cách thức Công ty Cổ phần Thanh toán G (“GPAY”) thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ và bảo đảm an toàn thông tin của Khách hàng khi Khách hàng sử dụng các dịch vụ của GPAY trên Ứng dụng GPAY. Bằng việc tải, cài đặt và sử dụng Ứng dụng GPAY do GPAY cung cấp, Khách hàng tại đây xác nhận đã đọc, hiểu rõ, chấp nhận và đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật và bất kỳ sửa đổi hoặc bổ sung nào đối với Chính sách bảo mật này, như được công bố tại từng thời điểm trên website của GPAY và/hoặc tất cả các phương tiện, công cụ, ứng dụng, dịch vụ liên quan đến việc cung ứng dịch vụ của GPAY. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng Ứng dụng GPAY sau thời điểm đó sẽ được xem là việc Khách hàng đồng ý đối với các thay đổi đối với Chính sách bảo mật mới được cập nhật.

1. ĐỊNH NGHĨA

Trong Chính sách bảo mật này, các từ và thuật ngữ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây:

 1. Ứng dụng GPAY” là ứng dụng do GPAY sở hữu và vận hành, dành cho Khách hàng trên thiết bị di động để sử dụng Dịch vụ ví điện tử và các dịch vụ khác do GPAY và/hoặc đối tác của GPAY cung cấp.
 2. Tài khoản VĐT GPAY” là tài khoản mà Khách hàng đã đăng ký để sử dụng Dịch vụ ví điện tử trên Ứng dụng GPAY.
 3. Khách hàng” là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng Dịch vụ ví điện tử do GPAY cung cấp.
 4. Thông tin Khách hàng” là bất kỳ thông tin, dữ liệu nào được Khách hàng cung cấp, chia sẻ trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng GPAY, được GPAY thu thập, tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, xử lý, tiết lộ, chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin, dữ liệu như sau: (i) Đối với cá nhân: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, thông tin CMND/thẻ căn cước công dân, số điện thoại, email, tình trạng hôn nhân, hình ảnh, dữ liệu sinh trắc học và các thông tin khác theo quy định pháp luật; (ii) Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày tháng thành lập, thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật, các thông tin khác theo quy định pháp luật; (iii) Các thông tin khác: thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin giao dịch, lịch sử truy cập, hành trình khách hàng và các thông tin khác theo quy định pháp luật. 

2. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

GPAY sẽ thu thập và sử dụng Thông tin Khách hàng với các mục đích sau:

 • Xác thực thông tin và Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng;

 • Xem xét, xử lý yêu cầu/giao dịch; gửi thông báo về các giao dịch của Khách hàng;

 • Nhằm mục đích thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu, khảo sát, nghiên cứu thị trường, đo lường và đánh giá hiệu quả để cải thiện, nâng cao chất lượng, nội dung dịch vụ;

 • Tăng cường khả năng bảo mật cho tài khoản của Khách hàng;

 • Để thực hiện các nghĩa vụ của GPAY như đã cam kết với Khách hàng;

 • Để phục vụ mục đích quản lý nội bộ như kiểm toán, phân tích dữ liệu, lưu trữ cơ sở dữ liệu;

 • Để phục vụ mục đích phát hiện, ngăn chặn và truy tố tội phạm; 

 • Để giúp GPAY tuân thủ các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

GPAY sẽ thu thập Thông tin Khách hàng qua các phương thức như sau:

 1. Thông tin mà Khách hàng trực tiếp cung cấp cho GPAY khi mở Tài khoản VĐT GPAY;
 2. GPAY cũng có thể thu thập thông tin của Khách hàng từ nhiều nguồn khác nhau như:
 • Khách hàng điền các đơn đăng ký hoặc đơn xin gia nhập hoặc các đơn tương tự khác;

 • Khách hàng cung cấp thông tin phục vụ việc liên kết tài khoản ngân hàng với VĐT GPAY;

 • Khi Khách hàng tương tác và giao tiếp với GPAY tại bất kỳ sự kiện hay hoạt động nào;

 • Khi Khách hàng tham gia các cuộc thi do GPAY tổ chức;

 • Qua việc Khách hàng sử dụng các trang website của GPAY, bao gồm tất cả các website do GPAY điều hành và đặt dưới tên thương hiệu tương ứng; 

 • Từ các nguồn thông tin công khai khác.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG VỚI BÊN THỨ BA

Khách hàng tại đây nhất trí và đồng ý cho phép GPAY cung cấp Thông tin Khách hàng cho các Bên thứ ba sau đây để phục vụ việc Khách hàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên Ứng dụng GPAY:

 • Các đối tác của GPAY, bao gồm các bên GPAY cộng tác trong việc cung cấp dịch vụ như các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển, và các đối tác kinh doanh khác của GPAY liên quan đến việc Khách hàng sử dụng các tính năng trên Ứng dụng GPAY;

 • Các nhân viên, cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn của GPAY;

 • Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật;

 • Các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.

Ứng dụng GPAY có thể chứa các dịch vụ được cung cấp bởi bên thứ ba hoặc liên kết tới các trang web, ứng dụng của các bên thứ ba. Bằng việc đồng ý sử dụng các dịch vụ và cung cấp thông tin cho những bên thứ ba nói trên, Khách hàng tại đây hiểu và đồng ý rằng:

 • GPAY không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của Khách hàng cho các bên thứ ba đó; và

 • Chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang web và ứng dụng đó sẽ được áp dụng khi Khách hàng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba.

5. BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

GPAY cam kết bảo mật thông tin, không cung cấp hoặc tiết lộ cho bất kỳ bên nào các thông tin liên quan đến Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, ngoại trừ các trường hợp quy định tại Mục 4 của Chính sách bảo mật này hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

GPAY lưu giữ và bảo mật Thông tin Khách hàng tại các máy chủ hệ thống, hệ thống lưu trữ đám mây được đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn của GPAY.

6. QUYỀN TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA THÔNG TIN CỦA KHÁCH HÀNG

Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin của của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập vào Tài khoản VĐT GPAY của Khách hàng và thực hiện điều chỉnh. Trường hợp Khách hàng đóng Tài khoản VĐT GPAY của mình, GPAY sẽ tiến hành đóng tài khoản đó nhưng có thể sẽ vẫn lưu giữ thông tin cá nhân của Khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định nhằm phục vụ cho việc truy thu nợ, giải quyết tranh chấp, khắc phục sự cố, hỗ trợ điều tra, ngăn ngừa rủi ro, tuân thủ Chính sách bảo mật, Điều khoản sử dụng của GPAY, chống lại hành vi vi phạm pháp luật.

 

2.7 điểm (287 bình chọn)

Bài viết khác


DMCA.com Protection Status