Mua thẻ điện thoại
Thực hiện mua thẻ điện thoại theo mệnh giá và nhà mạng dễ dàng ngay trên điện thoại của bạn.
download app g-pay download app g-pay download app g-pay
mua thẻ điện thoại
Hướng dẫn mua thẻ điện thoại
 
01
Chọn tính năng mua thẻ điện thoại
Chọn tính năng của Gpay
 
02
Chọn nhà mạng, mệnh giá thẻ điện thoại
Nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch
 
03
Xác nhận
Hoàn tất giao dịch
Đối tác của Gpay