download app g-pay
Mua thẻ cào
Thực hiện mua thẻ cào điện thoại, game theo mệnh giá và nhà mạng dễ dàng ngay trên điện thoại của bạn.
download app g-pay download app g-pay download app g-pay
mua thẻ cào
Hướng dẫn mua thẻ cào với Gpay
 
1 -
Chọn tính năng mua thẻ cào
Chọn tính năng mua thẻ cào của Gpay
 
2 -
Chọn nhà mạng, mệnh giá thẻ cào
Nhập mật khẩu và xác nhận giao dịch
 
3 -
Xác nhận
Hoàn tất giao dịch
mua the cao
Đối tác của Gpay
DMCA.com Protection Status