Ứng dụng chuyển tiền

Nộp tiền vào tài khoản 24/7 | Giao dịch tận nơi | Tiền nổi tài khoản sau 7 giây

Nộp tiền
Rút tiền
Chuyển tiền
Tôi cần phục vụ tận nơi
Số lượng tài khoản nhận tiền
Phí dịch vụ 0
Phí nhiều tài khoản 0

Phí dịch vụ 0
Phí nhiều tài khoản 0

Gpay - Chuyển tiền nhanh 24/7

Tận nơi

Siêu nhanh

24/24

An toàn

Tải ứng
dụng Gpay