Khách hàng cá nhân

0901.096.588 - 0947.060.588

Khách hàng doanh nghiệp

0918.499.822

Email:

support@g-pay.vn