TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Tại sao tôi không xác thực được tài khoản Ví?

Việc xác thực tài khoản Ví không thành công có thể bởi những nguyên nhân sau đây:

1. Hình ảnh giấy tờ xác thực được hệ thống xác định không phải là giấy tờ hợp lệ (Hình ảnh quá mờ, quá tối, lóa, kém chất lượng,mất góc, bị tẩy xóa, cắt góc, bấm lỗ, ảnh chụp qua màn hình thứ hai, giấy tờ không nguyên bản...)
2. Thông tin xác thực trùng với một người khác đã tồn tại trong hệ thống.
3. Xác thực thất bại

Khi xác thực không thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo hiển thị trên app Gpay, bạn vui lòng tiến hành xác thực lại các thông tin, hình ảnh hợp lệ.

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status