TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hạn mức chuyển tiền trên Ví điện tử Gpay

- Giao dịch chuyển tiền từ Ví sang Ví:

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/ giao dịch
  • Hạn mức tối đa 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

- Giao dịch chuyển tiền từ Ví đến Tài khoản/Thẻ Ngân hàng:

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/ giao dịch
  • Hạn mức tối đa 5.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status