TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hướng dẫn rút tiền về ngân hàng nội địa đã liên kết

Tham khảo

  •  Hạn mức rút tiền: Link
  •  Phí rút tiền từ Ví về ngân hàng nội địa đã liên kết:Link

Để rút tiền từ Ví về ngân hàng nội địa đã liên kết, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

 
1
Bước 1: Từ màn hình chính, chọn "Rút tiền"
 
2
Bước 2: Chọn ngân hàng muốn rút, nhập số tiền
Số tiền rút về tài khoản ngân hàng phải ít hơn số dư hiện có trong Ví
 
3
Bước 3: Ấn "Xác nhận"
 
4
Bước 4: Nhập mã PIN
 
5
Bước 5: Hoàn thành giao dịch Rút tiền

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status