TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hạn mức khi thực hiện giao dịch rút tiền trên Ví Gpay

- Đối với giao dịch rút tiền từ Ví về ngân hàng liên kết trực tiếp:

  • Hạn mức tối thiểu 50.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

- Đối với giao dịch rút tiền từ Ví về ngân hàng nội địa đã liên kết:

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status