download app g-pay

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hạn mức Nạp tiền trên Ví Gpay

- Nạp tiền từ thẻ ghi nợ nội địa đã liên kết, từ thẻ liên kết trực tiếp

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa 20.000.000 đồng/giao dịch; 50.000.000 đồng/ngày; 100.000.000đồng/tháng

- Nạp tiền từ thẻ ghi nợ quốc tế đã liên kết

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa 20.000.000 đồng/giao dịch; 50.000.000 đồng/ngày; 100.000.000đồng/tháng
     

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status