TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hạn mức Nạp tiền trên Ví Gpay

- Nạp tiền từ thẻ ghi nợ nội địa đã liên kết, từ thẻ liên kết trực tiếp

  • Hạn mức tối thiểu 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa 20.000.000 đồng/giao dịch; 50.000.000 đồng/ngày; 100.000.000đồng/tháng

- Nạp tiền bằng phương thức Chuyển khoản

  • Hạn mức tối thiểu : 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa/GD : 5.000.000 đồng/GD
  • Hạn mức tối đa/tháng: 100.000.000 đồng/tháng

Mọi thông tin mới nhất sẽ được cập nhật tại mục "Thông báo" hình quả chuông trên Ví.

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status