TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Cách đăng nhập vào tài khoản Ví Gpay khác trên cùng một thiết bị điện thoại

Để đăng nhập vào Ví Gpay khác trên cùng một thiết bị điện thoại, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

 
1
Bước 1: Từ màn hình đăng nhập, chọn "Đổi SĐT"
 
2
Bước 2: Nhập số điện thoại đăng ký Ví Gpay
 
3
Bước 3: Nhập mã xác thực gửi về số điện thoại của bạn
 
4
Bước 4: Nhập mã PIN để đăng nhập vào Ví

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status