TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hạn mức thanh toán hóa đơn cho mỗi giao dịch là bao nhiêu?

- Đối với giao dịch thanh toán hóa đơn sử dụng nguồn tiền trên Ví điện tử Gpay

  • Hạn mức tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa: 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

- Đối với giao dịch thanh toán hóa đơn bằng thẻ tín dụng quốc tế phát hành trong nước

  • Hạn mức tối thiểu:10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa: 5.000.000 đồng/giao dịch; 10.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

- Đối với giao dịch thanh toán hóa đơn bằng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành trong nước

  • Hạn mức tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa: 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

- Đối với giao dịch thanh toán hóa đơn bằng thẻ liên kết trực tiếp

  • Hạn mức tối thiểu: 10.000 đồng/giao dịch
  • Hạn mức tối đa: 10.000.000 đồng/giao dịch; 20.000.000 đồng/ngày; 100.000.000 đồng/tháng

 

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status