TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Tôi có thể hủy giao dịch ở trạng thái đang xử lý hay không?

Với các giao dịch đang ở trạng thái "đang xử lý", bạn sẽ không thể hủy giao dịch tại thời điểm đó được. 

Bạn có thể đợi kết quả xử lý giao dịch từ Gpay trả về Thành công hay Thất bại.

Trường hợp cần hỗ trợ cụ thể, vui lòng gửi thông tin qua Trung tâm DVKH của Gpay để kiểm tra.

Ngoài ra, bạn không nên thực hiện lại ngay giao dịch khi hệ thống chưa trả về kết quả để tránh trường hợp giao dịch bị thanh toán 2 lần.

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status