download app g-pay

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Hướng dẫn liên kết ngân hàng Bản Việt với Ví điện tử Gpay

Lưu ý: Tài khoản của bạn phải thoả mãn các điều kiện sau:

- Đã bật chức năng thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Số điện thoại đã được đăng ký dịch vụ tại Ngân hàng TMCP Bản Việt
- Là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) tại Ngân hàng TMCP Bản Việt ở trạng thái đang hoạt động.

Để liên kết ngân hàng Bản Việt với Ví điện tử Gpay, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

 
1
Bước 1: Từ màn hình chính, chọn "Quản lí thẻ/tài khoản"
 
2
Bước 2: Chọn logo Ngân hàng Bản Việt
 
3
Bước 3: Nhập thông tin Số thẻ, Tên chủ thẻ, Ngày phát hành/ngày hết hạn
 
4
Bước 4: Nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại khách hàng
 
5
Bước 5: Hiển thị thông báo:Liên kết thành công

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status