TRUNG TÂM HỖ TRỢ

Thẻ Quốc tế được liên kết với Ví điện tử Gpay hỗ trợ chức năng gì?

Hiện tại, Thẻ Quốc tế khi liên kết với Ví Gpay có chức năng:

1. Nạp tiền bằng nguồn Thẻ ghi nợ Quốc tế 

2. Thanh toán các dịch vụ/hàng hóa trên Ví bằng Thẻ ghi nợ Quốc tế  và Thẻ tín dụng Quốc tế 

Lưu ý: Hiện tại Gpay đang bảo trì Nạp tiền từ thẻ ghi nợ quốc tế từ ngày 4/4/2022. 

           Thời gian kết thúc bảo trì sẽ được thông báo và cập nhật trên app Ví Gpay. 

Bài viết có liên quan

DMCA.com Protection Status